Love’s the language that every heart speaks

Love’s the language that every heart speaks.
Tình yêu là thứ ngôn ngữ mà con tim nào cũng có thể nói được.