Love without his wings

Friendship is love without his wings!
Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron

  • Nguyễn Mỹ Ngọc

    hay

  • ljk

    hay đó

  • dung

    Rất tuyệt