Love is war

If love is war, then by all means…Conquer ME!
Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy……. Chinh phục Em!