Love is a constant battle between the heart and the mind

Love is a constant battle between the heart and the mind;
True Love is when they agree.
Yêu là một cuộc chiến triền miên giữa con tim và lý trí; Yêu Đích Thực là khi con tim và lý trí hòa hợp.