Love heals all wounds

I have learned that love not time – heals all wounds.
Tôi đã hiểu được rằng tình yêu – chứ không phải thời gian – chữa lành mọi vết thương.