Love begins with smiles

Love begins with smiles, grows up with kisses and often ends with tears.
Tình yêu bắt đầu từ nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt.