Lòng ham muốn

Rượu kích thích lòng ham muốn nhưng làm tàn lụi hiệu năng.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare