Lòng chung thủy

Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng bằng lòng chung thủy.

Xem Thêm Tác Giả Cicero