Lòng biết ơn có hai loại

Lòng biết ơn có hai loại: một loại ta cảm thấy lúc nhận và một loại khác lớn hơn ta cảm thấy khi cho.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống