Lời xin lỗi

Đóng góp bởi hoahongthuy

Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Cư xử trên kho tàng danh ngôn