Lời xin lỗi

Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.