Lời nói như con ong

Lời nói như con ong nó có mật và có ngọc.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh