Lời nói hay

Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

Xem Thêm Tác Giả Tuân Tử

Lời nói hay

Lời nói hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

Xem Thêm Tác Giả Tuân Tử