Lời nói dối của những người ta yêu thương

Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron