Lời nói đàn ông

Lời nói đàn ông

Lời nói đàn bà làm đàn ông xiêu lòng. Lời nói đàn ông làm đàn bà đau khổ.

Xem Thêm Tác Giả Beaudelaire