Lời nói

Lời nói nội dung phong phú giống như viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, lời nói thông minh thực sự là lời nói đơn giản nhất.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)