Lời khuyên của cha

Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước dù là người đến muộn. Dù phần con chẳng ai nhớ để dành .

  • cvv

    tại sao

  • cvv

    trong cuộc sống hiện tại có nên như thế, chảng ai biêt sống công bằng cả mình không tranh cướp sẽ chẳng có ai cho để dành cho mình đâu, không biết tranh cướp không có khả năng sinh tồn sẽ chết đó