Lời khuyên

Chớ coi thường lời khuyên của bất cứ ai, mà trước hết hãy chú tâm xem xét đã.

Xem Thêm Tác Giả I.Crưlôp