Lợi ích chung của quốc gia

Chỉ có vì lợi ích chung của quốc gia mà thực hiện báo thù mới là chính nghĩa.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)