Lời hứa là một món nợ

Hãy xét kỹ ta có thể thực hiện lời mình hứa được không, vì lời hứa là một món nợ.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử