Lo buồn

Lo buồn của học giả là hiếu thắng, lo buồn của nhà âm nhạc là ảo tưởng, lo buồn của quan hầu là giảo hoạt, lo buồn của người đàn bà là soi mói, lo buồn của người đang yêu là tập hợp của tất cả những thứ ấy.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare

  • mickey

    rất hay thật là tuyệt khi đọc câu nói này