Live complaining

We are born crying, live complaining, and die disappointed.
Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller