Linh hồn

Linh hồn là một vùng đất đặc biệt, ở đó có thể biến thiên đường thành địa ngục, biến địa ngục thành thiên đường.

Xem Thêm Tác Giả Milton (Anh)