Life is the desert

Life is the desert, life the solitude, death joins us to the great majority.
Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại.

Xem Thêm Tác Giả Edward Young

  • Mjnh Thư

    Hay quá nhỉ.Dùng câu này làm mở bài bài TLV của mình mới được!!