Lịch sử thế giới

Trong lịch sử thế giới, mỗi giờ phút vĩ đại và cao quí đều là thắng lợi nhiệt tình nào đó.

Xem Thêm Tác Giả Edison (Mỹ)