Lễ phép

Lễ phép là cái đầu tiên và dễ chịu nhất trong các đức tính.

Xem Thêm Tác Giả John Locke