Lễ phép

Đóng góp bởi candylove

Lễ phép là cái đầu tiên và dễ chịu nhất trong các đức tính.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Nhân cách trên kho tàng danh ngôn