Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống

Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống

Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là lấy luôn niềm vui của cuộc đời.

Xem Thêm Tác Giả Moliere