Lấp không

Lấp không đầy là lòng ham muốn, phá không vỡ là thành u sầu.

Xem Thêm Tác Giả George Sand (Pháp)