Làng xóm quê tôi đẹp tuyệt vời!

Làng xóm quê tôi đẹp tuyệt vời!

Ao tù nước đọng đỉa tập bơi

Từng chiều thanh niên đi đập nhái.

Com lê quần cộc vẫn yêu đời…!