Lãng phí

Lãng phí thời gian chính là tự sát, nhưng thứ chảy ra không chỉ là máu.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)