Làm xáo trộn hạnh phúc

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Levis