Làm người

Làm người nên tự lập lấy thân, tự trọng, không nên giẫm lên gót người khác, nói theo miệng người.

Xem Thêm Tác Giả Lục Cửu Uyên