Làm người khác vui

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain