Làm người khác vui

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Xem thêm “Danh ngôn Niềm vui - Nỗi buồn”