Làm mọi thứ vì tiền

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money

Xem Thêm Tác Giả Benjamin Franklin