Làm giàu bằng mồ hôi

Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ