Lạc quan

Đóng góp bởi hoahongthuy

Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Thành công - Thất bại trên kho tàng danh ngôn