Kính trọng cuộc sống

By respect for life we become religious in a way that is elementary, profound and alive.
Bằng việc kính trọng cuộc sống, chúng ta trở nên mộ đạo một cách cơ bản, sâu sắc và sống động.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • truonh thuy

    toi yeu thich va mang lai cho toi nhieu y nghia trong cuoc song /////