Kim tự tháp

Kim tự tháp là do từng khối đá xếp chồng lên nhau tạo thành.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh