Kiêu ngạo

Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.

Xem Thêm Tác Giả Dante (Ý)