Kiệt tác của vũ trụ

Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ.

Xem Thêm Tác Giả Lessing