Kiến trúc sư của số phận

Mỗi người đều là kiến trúc sư của số phận, tương lai huy hoàng đang chờ chúng ta xây dựng.

Xem Thêm Tác Giả Longfellow (Mỹ)