Khuyết điểm của vĩ nhân

Khuyết điểm của vĩ nhân chính là an ủi của người ngu.

Xem Thêm Tác Giả Disraeli (Anh)