Khuyên răn và mỉm cười

Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.

Xem Thêm Tác Giả Epiquya