Khuyên răn thay cho giận dữ

Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.

Xem Thêm Tác Giả Epiquya