Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng

Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình.

Xem Thêm Tác Giả Can Jung