Không nên sống bình thường

Không nên sống bình thường! Phải sống háo hức say mê.

Xem Thêm Tác Giả S.korolev