Không khí thiên đường

Yêu là hô hấp thiêng liêng cái không khí thiên đường.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo