Không được cho phép mình

Không được cho phép mình

Không được cho phép mình hưởng bất kì thú vui nào, mà chỉ được hưởng những thú vui không có gì xấu.

Xem Thêm Tác Giả Epicte