Không có yêu thì tĩnh mịch

Không có yêu thì tĩnh mịch, không có ghét thì cũng tĩnh mịch.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)