Không có tình yêu

Không có tình yêu

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế.

Xem Thêm Tác Giả Aker Gilber

  • Nhomai2002_2004

    Tình yêu là cái gì đó có được thì thấy thiếu thốn còn mất đi lại cảm thấy mất quá nhiều….

  • Co don

    Tinh yeu la ngon lua bung nen song.Neu khong co tinh yeu thi cuoc doi ta chi la dong tro tan chay rui