Không có tình yêu đẹp

Không có tình yêu đẹp, như cần câu không có mồi câu.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)